• dauser
 • twice
 • martynkowa
 • calvados
 • heima
 • ilostmyheadawhileago
 • Beatrix
 • lugola
 • cover-my-eyes
 • tove
 • sadeyes
 • niedot
 • severine
 • mariola
 • apatia
 • dzony
 • peper
 • piar
 • littledarling
 • brevis
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6513 e463
Reposted fromregcord regcord viadivi divi
9882 1357 500

oct0:

q

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadivi divi
6253 6505
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viadivi divi
5296 2a29
Reposted fromregcord regcord viadivi divi
8961 4f92 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadivi divi
Anna Fisher, astronaut, on the cover of Life magazine in 1985.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaczeresnia czeresnia
Już od dwóch lat nie żyje, a ja pamiętam takie rzeczy. Cudowne, małe, codzienne drobiazgi. Za tym najbardziej tęsknię. Za jej małymi słabostkami, o których wiedziałem tylko ja. Moja żona była wyjątkowa. Ona też znała moje grzeszki. Ludzie to nazywają „niedoskonałości”. Ale właśnie one są ważne. Sami wybieramy, kogo wpuścimy do naszego małego, dziwnego świata. Nie jesteś doskonały. I pozwól, że ci coś powiem. Dziewczyna, którą spotkałeś, też nie jest doskonała. Ważne jest tylko, czy do siebie pasujecie. Tylko o to chodzi. Na tym polega bliskość. Jedyny sposób, żeby się tego dowiedzieć, to spróbować. Nie dowiesz się tego ode mnie. A nawet, gdybym wiedział, nie powiedziałbym takiemu szczylowi.
— "Buntownik z wyboru"

"To jeden z cudów, który nigdy nie może się wydarzyć. Barthes był przekonany, że prawdziwe 'kocham cię' powinno paść z dwojga ust jednocześnie. To niemożliwe, dlatego zawsze jest osoba, która mówi je pierwsza. I ta pierwsza stawia się na pozycji zakochanego, niewolnika swojego umiłowanego obiektu. Nie możemy przed tym uciec. I nie możemy też uciec przed mitem, że miłość niweluje władzę, że jesteśmy sobie równi."


- Odwrócony wzrok ukochanej - wywiad z Radkiem Rychcikiem

Reposted fromcytaty cytaty viatobecontinued tobecontinued
Eugene Michel, Fearless Award (best wedding pictures)
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viadivi divi
Reposted fromtwice twice viadivi divi
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadivi divi
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadivi divi
1745 8aea
Reposted fromarmiin armiin viadivi divi
Reposted fromkaiee kaiee viaczeresnia czeresnia
8425 694d
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
0197 268e
Reposted fromaisu aisu viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl