• dauser
 • twice
 • martynkowa
 • calvados
 • heima
 • ilostmyheadawhileago
 • Beatrix
 • lugola
 • cover-my-eyes
 • tove
 • sadeyes
 • niedot
 • severine
 • mariola
 • apatia
 • dzony
 • peper
 • piar
 • littledarling
 • brevis
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8673 b047 500

brxkenpetal:

this picture deserves endless notes

Reposted frombwana bwana viajanealicejones janealicejones
1777 33f3
lotus
0452 b328 500

inland-delta:

Kiyoshi Saito, Red Poppies, 1948

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viamissyseepy missyseepy
1222 49f1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaidylla idylla
1518 95bd
Reposted fromsassenach sassenach viaidylla idylla
2055 1bab
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
Reposted frombluuu bluuu
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viaxnothumanalall xnothumanalall
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viachildren children
Reposted fromzehteemusik zehteemusik viakudlaty kudlaty
3964 3e62 500
2894 677e 500
3088 6616 500
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viatobecontinued tobecontinued
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaclerii clerii
1323 0e23
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl