• dauser
 • twice
 • martynkowa
 • calvados
 • heima
 • ilostmyheadawhileago
 • Beatrix
 • lugola
 • cover-my-eyes
 • tove
 • sadeyes
 • niedot
 • severine
 • mariola
 • apatia
 • dzony
 • peper
 • piar
 • littledarling
 • brevis
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3134 c8f3 500
Reposted fromtfu tfu viamuviell muviell
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viahermina hermina
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
6752 e0bb
Reposted fromsavatage savatage viamuviell muviell
3504 5de5
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-winter love-winter
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-winter love-winter
9369 81c9 500
Reposted frommoai moai viamorazmora morazmora
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viasomebunny somebunny
4428 9f69
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viaepidemic epidemic
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaepidemic epidemic
Reposted fromfresia fresia viakoralina koralina
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakoralina koralina
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viamonikasamodobro monikasamodobro
4282 1902
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamaybeyou maybeyou
Już nie będzie pierwszych randek. Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem. Nie będziesz już na studiach. Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady. Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu. Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach. Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka. Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. "BRUD"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl